Login Form 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ร่วมกับกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทาง
ระบบควบคุม ภายในและบริหารความเสี่ยง กลุ่มศูนย์สุขาพจิต ระหว่างวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2560
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนแวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559 ดาวโหลด
คู่มือการให้บริการประชาชน
กระบวนงานที่ 2 ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตคู่มือการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับ อสม./อสส. ดาวโหลดคู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงานที่ 3 การถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านส่งเสริม
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่เครือข่าย ดาวโหลดคู่มือ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า
เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2560
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมวีเวิร์บ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
รุนที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
ดาวโหลดรูปภาพ

โครงการอบรมความรู้เรื่องแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
รุ่นที่ 1 ในวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซีตี้ จังหวัดระยอง
รุ่นที่ 2 ในวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ ลีฟวิ่ง โฮเตล จังหวัดสมุรปราการ
ดาวโหลดเอกสารและรูปภาพ

 

โครงการปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ
สำหรับเครือข่ายงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2560
ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัลครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี ดาวโหลดเอกสารและรูปภาพ

 
 
 

 

 

 

 

 

Fackbookศูนย์สุขภาพจิตที่ 6ข้อมูลทั่วไป 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 
กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
ความพึงพอใจ

 
 
จำนวนผู้ชม เว็บไซต์  
 
สถิติผู้ใช้บริการ เว็บไซต์
 
 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player