Login Form 
>

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลจำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีแบบเจาะจง

 

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์ poster โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนเรื่องสขภาพจิตไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยวิธีแบบเจาะจง

 

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่6 โดยวิธีแบบเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสโดยวิธีเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยศุนย์สุขภาพจิตที่ 6

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 จากกรมสุขภาพจิต - จ.นครนายก-กรมสุขภาพจิต

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 (จังหวัดชลบุรี) - จังหวัดสมุทรปราการ

 

จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 (จังหวัดชลบุรี) - จังหวัดปราจีนบุรี

  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลจำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะจ้างจัดพิมพ์ poster rollup pvc โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการติดเกมในวัยรุ่น โดยวิธืเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อจัดจ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ ไปจังหวัดนครราชสีมา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อจัดจ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ ไปจังหวัดน่าน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อจัดจ้างในพิธีเปิดอาคารของศูนย์สุขภาพจิตที่๖
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสำนักงาน
  จัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน 3 วัน
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร
 
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซด์


 

จำนวนผู้ชม เว็บไซต์
 
สถิติผู้ใช้บริการ เว็บไซต์